Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

-


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Do 180 dni.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. (Dz. U rok 2015 poz. 475), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. rok 2004 nr 277 poz. 2743 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

-