Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Dodatek energetyczny DODATEK ENERGETYCZNY
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW
Nabycie nieruchomości gruntowej NABYCIE GRUNTÓW
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności
Przedłużenie umowy dzierżawy DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI NA CELE ROLNE
Rejestracja zgonu USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności
Rozwiązanie umowy dzierżawy DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI NA CELE ROLNE
Udostępnianie danych z ewidencji ludności USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności
Wniosek o decyzję środowiskową OCHRONA ŚRODOWISKA
Wniosek o decyzję środowiskową po 01.01.2017 OCHRONA ŚRODOWISKA
Wniosek o dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na cele rolne DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI NA CELE ROLNE
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej w sprawach z zakresu decyzji środowiskowych OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności
Wydawanie dowodów osobistych USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności
Wymeldowanie w trybie wydania decyzji administracyjnej USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności
Wymeldowanie z miejsca stałego pobytu USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności
Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące lub wyjazdu za granicę na pobyt czasowy USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności
Zameldowanie na pobyt stały USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności
Zawarcie związku małżeńskiego USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności
Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych ALKOHOL - ZEZWOLENIA
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ALKOHOL - ZEZWOLENIA
Zwrot podatku akcyzowego PODATKI I OPŁATY LOKALNE