Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word 


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Tucznie; stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i inwestycji


Opłaty

17,00 zł - opłata skarbowa


Termin i sposób realizacji

7 dni zgodnie z Art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.


Podstawa prawna

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia.