Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej w sprawach z zakresu decyzji środowiskowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word 


Komórka organizacyjna

samodzielne stanowisko ds. ogólno rolnych, gospodarki gruntami rolno-leśnymi i ochrony środowiska – pokój nr 9


Opłaty

brak


Termin i sposób realizacji

do 30 dni


Podstawa prawna

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016, po.1827)


Tryb odwoławczy

za pośrednictwem Burmistrza Tuczna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach