Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word 

1. Wniosek o uzupełnienie treści aktu.
2. Załączniki:

  • dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia (np. odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu).

3. Do wglądu:

  • dowód osobisty

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Tucznie


Opłaty

Opłata skarbowa gotówką w kasie urzędu lub przelewem na konto.
·  za wydaną decyzję – 39,00 zł.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.


Podstawa prawna

art. 36 ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z póź. zmianami).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego  w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Decyzja administracyjna, której odbiór następuje osobiście bądź drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.