Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 • podanie o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na terenie gminy  lub
 • do wglądu – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty)

Opłaty

 • wniosek - nie podlega opłacie skarbowej
 • zaświadczenie - 17PLN
 • nie pobiera się opłat od zaświadczeń wydawanych do celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego.

Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 993 ze zm.)


Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy (ewentualnie osobie posiadającej notarialne upoważnienie do otrzymania zaświadczenia).