Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Rozwiązanie umowy dzierżawy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word 


Komórka organizacyjna

samodzielne stanowisko ds. ogólno rolnych, gospodarki gruntami rolno-leśnymi i ochrony środowiska – pokój nr 9


Opłaty

nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

do 30 dni


Podstawa prawna

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.)


Tryb odwoławczy

nie przysługuje