Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word 

  • dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu
  • wniosek o powrocie do nazwiska

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Tucznie


Opłaty

Opłata skarbowa - 11,00 zł.


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki.


Podstawa prawna

art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (Dz.U. rok 2015 poz. 2082), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. rok 2015 poz. 783 ze zm.).


Dodatkowe informacje, uwagi

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.