Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Rejestracja zgonu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia.
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
3. Do wglądu:
• dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon,
• dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Tucznie


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki.


Podstawa prawna

art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Zgłoszenia zgonu może dokonać najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
- pozostały małżonek(ka);
- krewni zstępni;
- krewni wstępni;
- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia;
- osoba , która wykaże interes prawny.

2. Po rejestracji zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu.