Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące lub wyjazdu za granicę na pobyt czasowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

Do uzyskania wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiące, należy przedstawić, następujące dokumenty:

  •  druk zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiące
  •  dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia),
  • książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych (dotyczy to osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony:

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Tucznie


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy - od ręki


Podstawa prawna

art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).