herbeBOI - Gmina Tuczno

Wymeldowanie z miejsca stałego pobytu

USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Tucznie

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy - od ręki

Podstawa prawna

art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).