herbeBOI - Gmina Tuczno

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

-

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 180 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. (Dz. U rok 2015 poz. 475), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. rok 2004 nr 277 poz. 2743 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

-