herbeBOI - Gmina Tuczno

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

ALKOHOL - ZEZWOLENIA

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej i archiwizacji  tel. 67 250 81 78

Opłaty

1/12 rocznej opłaty za zezwolenia stałe

  • 43,75 zł  - dotyczy zezwoleń do 4,5% alkoholu oraz piwo
  • 43,75 zł  -  dotyczy zezwoleń od  4,5%-18% alkoholu (bez piwa)
  • 175,00 zł - dotyczy zezwoleń powyżej 18% alkoholu

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Gmina Tuczno
ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno

Bank PEKAO S.A. I oddział w Wałczu

04 1240 3712 1111 0000 4364 9079

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Tuczna.

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak