herbeBOI - Gmina Tuczno

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word 

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Tucznie; stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i inwestycji

Opłaty

107,00 zł - opłata skarbowa

Termin i sposób załatwienia

2 miesiące (termin może ulec wydłużeniu zgodnie z art.36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)

Podstawa prawna

Art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. 2018 poz.1945 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.