herbeBOI - Gmina Tuczno

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej w sprawach z zakresu decyzji środowiskowych

OCHRONA ŚRODOWISKA

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word 

Komórka organizacyjna

samodzielne stanowisko ds. ogólno rolnych, gospodarki gruntami rolno-leśnymi i ochrony środowiska – pokój nr 9

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016, po.1827)

Tryb odwoławczy

za pośrednictwem Burmistrza Tuczna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach