herbeBOI - Gmina Tuczno

Wniosek o dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na cele rolne

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI NA CELE ROLNE

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word 

Komórka organizacyjna

samodzielne stanowisko ds. ogólno rolnych, gospodarki gruntami rolno-leśnymi i ochrony środowiska – pokój nr 9

Opłaty

nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

art. 13, art. 25, art.37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)

Tryb odwoławczy

nie przysługuje