herbeBOI - Gmina Tuczno

Rozwiązanie umowy dzierżawy

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI NA CELE ROLNE

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word 

Komórka organizacyjna

samodzielne stanowisko ds. ogólno rolnych, gospodarki gruntami rolno-leśnymi i ochrony środowiska – pokój nr 9

Opłaty

nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.)

Tryb odwoławczy

nie przysługuje