herbeBOI - Gmina Tuczno

Formularze elektroniczne na ePUAP

Lista dostępnych formularzy elektroniczych.

Warunki korzystania

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji.

  1. W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP, konieczne jest założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  2. Aby poprawnie przeprowadzić instalację konta należy zapoznać się z pomocą oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji

Szczegóły dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy opisane są w poradniku interesanta

Wpisz nazwę formularza, której szukasz

Nazwa usługi
Wydawanie dowodów osobistych USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności
Wymeldowanie z miejsca stałego pobytu USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności
Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące lub wyjazdu za granicę na pobyt czasowy USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności